Toftegaard er pr 15. August 2017 påbegyndt omlægning til økologisk planteavl, gården er på 43 hektar, der dyrkes byg,hvede,rug,havre,raps og ærter og så er der lidt vedvarende græsarealer samt lidt skov og mose
Omlægningen til økologi nødvendiggør en mere simpel markplan så der i år 2017/2018 dyrkes væsentlig mere græs med kløver og en del rug

Gården har eget plantørreri og opbevaringsplads til ca 1000 tønder korn,overskydende korn som der ikke er lagerplads til leveres i høst til den lokale foderstof eller sælges direkte hvis det er en mulighed,der er maskinpark til alt forefaldende markarbejde,der lejes maskinstation til specialopgaver såsom gyllekørsel,spredning af kalk og skårlægning af raps

Der fyres med halm på gården,overskydende halm sælges eller snittes og nedmuldes

Gården har egen husstandsvindmølle,det er en 11 kw Gaia Wind møllen producerer i gennemsnit ca 29000 kwh årligt,overskydende strøm sælges til energinet.dk

Foruden planteavl drives lidt maskinstation fortrinsvis mejetærskning og klipning af læhegn samt lidt udlejning af småmaskiner,derudover er der lønarbejde ca 750 timer årligt hvor der udføres mekaniker og smedearbejde på landbrugsmaskiner og have/parkmaskiner samt lidt handel med diverse maskiner og andet grej

Om mig

Jeg er tredie generation her på gården,jeg overtog den i juli 2001 efter min far og mor,Tage og Jytte Bak som flyttede ind på Kærvej i centrum af Aars   

Tage overtog gården i 1964 efter sine forældre Kresten og Cecilie Bak som dengang flyttede ind på Søndre Boulevard i Aars

Jeg er selv en årgang 1975,jeg er udlært landbrugsmaskinmekaniker ved Aars maskinforretning hvor jeg arbejdede nogle år før jeg fandt andre udfordringer

Jeg har siden 2006 været "heltids" selvstændig bonde/mekaniker/smed

Jeg har en yngre bror som bor på en landejendom (Østervang) lige i udkanten af Østrup,her bor han med sin kone Helena og deres to børn Laura og Lucas